Protocollen

Onze school kent een aantal protocollen. Een aantal hiervan kunt u hieronder lezen.

Dyslexie
Protocol dyslexie o.b.s. De Dissel

Groepsspitsing
Een sterke groei of een sterke afname van het aantal leerlingen kan aanleiding zijn om combinatiegroepen te gaan vormen.

Pesten
Daltonschool ‘de Dissel’ wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.

Sociale media
Protocol sociale media Wolderwijs

Schorsen / verwijderen
Protocol waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT