Op onze school kunnen we verschillende vormen van ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd door Mirjam ter Heide, zij is twee dagen per week werkzaam als intern begeleider. Mirjam is bereikbaar via: mirjam.terheide@wolderwijs.nl.


We hebben onze ondersteuningsmogelijkheden beschreven in een zorgroute. 

zorgroute op de Dissel

Plusklas

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs

 

De scholen van Stichting Wolderwijs maken deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) 2203 afdeling Meppel.

De school kan een beroep doen op het SWV wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling de expertise van de leerkracht en de intern begeleider te boven gaat. De school vraagt in eerste instantie preventieve ambulante begeleiding (PAB)  aan in overleg met de ouders. De ambulant begeleider (AB’er) komt op school om te observeren en eventueel met de leerling te werken. Een PAB-traject kan voor maximaal 12 uren worden aangevraagd. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, kan een arrangement worden aangevraagd bij het SWV afhankelijk van de adviezen die de AB’er heeft gegeven.

Het SWV heeft een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent dat, wanneer het reguliere onderwijs niet de juiste plek is voor de leerling, er altijd een school is waar de leerling geplaatst kan worden.

 

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o.  geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).

Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.

 

Bij vragen is het bestuurskantoor beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

LAtHart

Leon ’t Hart, directeur

SWV PO 2203

Schoolstraat 2b

7921 AV Zuidwolde

0528 – 35 34 77

l.thart@po2203.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden is te lezen in het School Ondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel is beschikbaar onder het kopje 'Documenten de Dissel'.
Voor meer informatie over aanmeldingsprocedure bij kinderen met extra onderwijsbehoeften of over de ondersteuningsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Mirjam ter Heide (mirjam.terheide@wolderwijs.nl)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT