Als uw kind ziek is en niet in staat is om naar school te komen, dan verwachten wij dat u van dit telefonisch of via Parro voor 8.30 uur aan de school doorgeeft. Wanneer een leerling niet aanwezig is, en er is niet gebeld of een berichtje op Parro, zal de leerkracht met de ouders contact opnemen.

Als een leerling tijdens de schooltijd ziek wordt, proberen we eerst de ouders te bereiken. We vragen u dan of u het kind van school komt ophalen. We sturen niet zonder overleg met ouders kinderen naar huis. Als we niemand kunnen bereiken, bij wie het zieke kind tijdelijk kan worden opgevangen, blijft het kind op school. Als medische verzorging onmiddellijk nodig lijkt, wordt de huisarts ingeschakeld en proberen we iemand als begeleiding mee te laten gaan. Uiteraard brengen we u vervolgens zo spoedig mogelijk van het één en ander op de hoogte.

Telefoonnummer school:  0522-481488

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT