Missie Visie KC Ruinerwold

Visie

De Dissel is een openbare Dalton basisschool aan de rand van het dorp Ruinerwold gelegen tussen verschillende sportaccommodaties. Wij hechten veel waarde aan het voldoende bewegen van onze leerlingen en staan ook bekend als een sportieve basisschool.

Daarnaast vinden wij de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang voor de wijze waarop een kind de mogelijkheid wordt geboden om op te groeien tot een volwaardig mens.
Op de Dissel hechten we veel waarde aan een vriendelijk en warm klimaat met orde en regelmaat. In een dergelijk klimaat zal het kind zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
 

Voor onze visie gebruiken wij de kernwaarden van het Daltononderwijs


Het Daltononderwijs is ontstaan in de Verenigde Staten in het plaatsje Dalton. Miss Helen Parkhurst was daar onderwijzeres aan een eenmansschool. Zij gaf onderwijs aan een groep van ongeveer 40 kinderen van zeer verschillende leeftijden. Haar probleem was daarbij, hoe zij al die verschillende kinderen tot hun recht kon laten komen. Op grond van nieuwe onderwijsopvattingen begon zij te experimenteren. Om een groep kinderen iets uit te kunnen leggen, moest een andere groep zelfstandig werken. Ze schiep ruimte en vrijheid om de kinderen de gelegenheid te geven zelfstandig te werken aan een afgesproken taak en in onderlinge samenwerking hun moeilijkheden aan te pakken. De vijf kernwaarden bij het Dalton-onderwijs zijn:

 

 

  • samenwerking
  • vrijheid en verantwoordelijkheid 
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • refelectie.

 

 


Helen Parkhurst

Missie

Het onderwijs en de organisatie krijgen vorm vanuit de volgende uitspraken:

Als team van de Dissel willen we de kwaliteiten van kinderen naar voren laten komen door de kinderen het onderwijs te bieden dat ze verdienen. De kinderen moeten in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen met de juiste stimulans/motivatie. De kinderen moeten voorbereid worden op de maatschappij waarin ze zowel zelfstandig als samenwerkend bewuste keuzes kunnen maken.
Dalton is voor ons een manier waarop we als leerkrachten en leerlingen met onszelf en elkaar om willen gaan.

Onze missie kernachtig samengevat: “Omdat ieder kind uniek is…”

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT