Onderwijs

Wie zijn wij

OBS de Dissel is een openbare Daltonschool aan de rand van het Dorp Ruinerwold omgeven door sportvelden. De school is goed bereikbaar via een weg waar de fietsers voorrang hebben. De Dissel is onderdeel van het Kind Centrum Ruinerwold. De andere participanten in het gebouw zijn Kios (korfbalvereniging) en Domijn (kinderopvang) en Sempre Sereno (muziekvereniging). Ons gedeelte bestaat uit 9 lokalen, waarvan 4 op de verdieping, een speellokaal, een overblijfruimte en diverse spreek- of verbindingsruimten.
OBS de Dissel is een school waar goed onderwijs wordt gegeven en die met de tijd meegaat. Kinderen gaan hier met plezier naar school en kunnen zich ontwikkelen op het niveau wat bij hun past.
De school telt bij aanvang van het schooljaar 175 leerlingen.
 

Onze missie luidt:

elk kind is uniek; verschillen zijn vanzelfsprekend.

  • leren is leuk
  • elk kind moet zich als mens optimaal kunnen ontplooien; individueel en sociaal
  • ouders zijn partners, belanghebbenden en klanten van de school
  • de school vormt een lerende organisatie, waarin de professionals met elkaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs
  • scholen kunnen onderling veel van elkaar leren.

Het onderwijs op de Dissel is er op gericht;

  • kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in een complexe maatschappij.
  • de kinderen de kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze de school verlaten met het nodige zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
Om deze doelstelling te bereiken hanteren we de kernwaarden van het Daltononderwijs. Deze staan beschreven in onze schoolgids elders op deze website.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT