Wij gebruiken in het onderwijs en opvang 2 verschillende communicatie middelen.

In het onderwijs gebruiken wij de app Parro voor onze communicatie met ouders. Elke ouder van onze school krijgt toegang tot deze app. De app kan geïnstalleerd worden op een smartphone of tablet. 

Parro gebruiken wij voor:

- Het plaatsen van nieuwsberichten en foto's uit de groep van uw kind.
- Het verspreiden van de maandelijkse nieuwsbrief, met daarin schoolbrede berichten.
- Het plannen van de portfolio/ouder gesprekken.
- Het vragen van ouderhulp.
- Het delen van de kalender, met daarin belangrijke data op schoolniveau en per groep.
- De chatfunctie, waarin ouders met de leerkracht een gesprek kunnen starten.

Bij de opvang maken wij gebruik van ... Ouders die hun kind bij het KDV, peuters of BSO hebben krijgen toegang tot deze app.

... gebruiken wij voor:


Onze website is bedoeld voor alle belangstellenden van onze Kindcentrum. 

Op www.scholenopdekaart.nl zijn alle kengetallen van onze school zichtbaar.

Via facebook houden wij belangstellenden op de hoogte van gebeurtenissen op school. Facebookpagina KC Ruinerwold

Wij voldoen aan de Privacywetgeving. Dit hebben wij vastgelegd in de privacyverklaring. (deze moet nog geupload worden).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT