Verlofaanvraag

Op de scholen is een verlofformulier verkrijgbaar, waarmee u verlof aan kunt vragen.
Het formulier is HIER te downloaden.
Per leerling wordt bijgehouden, hoe vaak en om welke redenen vrijstelling wordt verleend om de lessen niet te volgen. Verlof mag alleen verleend worden in bijzondere omstandigheden, en mag niet langer duren dan 10 dagen en niet in de eerste twee schoolweken vallen.
Bij ieder verzuim, dat vooraf gemeld kan worden, is overleg met de school nodig. De leerplichtwet verplicht de schoolleiding het ongeoorloofde verzuim te noteren en te melden aan de leerplichtambtenaar. Bij een eerste overtreding krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing; bij constatering van herhaald ongeoorloofd verzuim wordt proces-verbaal opgemaakt.

Als u denkt in aanmerking te komen voor verlof (zie kopje verlof) dient u vooraf en minimaal 14 dagen van tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schooldirecteur. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar, dat kan worden afgehaald bij de directeur. De reden van het verzoek moet goed omschreven worden.

In geval van extra verlof kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderwijsinhoudelijke achterstanden. We verzoeken u afspraken met arts, tandarts, orthodontist en andere specialisten buiten de schooltijden te maken. 


 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT