Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Dissel die de ouderraad van de school vertegenwoordigen. Wij ondersteunen het team bij verschillende feestelijke activiteiten gedurende het schooljaar zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De Ouderraad bestaat momenteel uit negen leden.

 • Corine Keijzer - Voorzitter (06-12448760) 
 • Heidi van Duren - Penningmeester (06-15080485) 
 • Kirsten Walraven - Secretaris (06-23933980)
 • Anouk Dijkstra - lid  
 • Janneke Rumph – lid 
 • Briëtt Westenbrink – lid
 • Lianne Lubbinge – lid
 • Laura Dolfsma  – lid
 • Alina Schenkel   – lid 
 • Joyce Stapel  – leerkracht
 • Kirsten Rump – leerkracht

De voornaamste taken van de OR zijn:

 • Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak. 
 • Het ondersteunen van evenementen; het doen van inkopen hiervoor.
 • Bij de ouders van de leerlingen belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen;
 • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en mede het openbare karakter ervan te bevorderen.
 • Te functioneren als geledingenraad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet.
 • Het beheren van de ouderbijdrage.
 • Ondersteuning in schoolse activiteiten én attributen.
 • Het organiseren van aanvullende inkomstenwerving t.b.v. de activiteiten van de ouderraad.

Voorbeelden van activiteiten/ evenementen zijn:

 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Pasen
 • Perenboomwandeltocht
 • Afscheid groep 8

  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT