Documentatie

Op deze pagina kunt u alle (beleids)documenten van Wolderwijs vinden. Klik op het bestand om het in te zien of te downloaden.

Onze folder

Leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2021-2022
Vakantieregeling 2022-2023
Dit is de vakantieregeling waarop de scholen van Wolderwijs hun vakantierooster baseren. Het vakantierooster kan dus iets verschillen per school.

Koersplan 

Koersplan Wolderwijs 'De krachten gebundeld' 2019-2023

Inspectierapport 2019

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 2019

Beleidsplan 

leerlingen

Statuten

Managementstatuut (bestuursreglement)

Financiële stukken

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023
Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025

Leveringsvoorwaarden Kinderopvang

Leveringsvoorwaarden
Tekst toevoegen ...
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT