Schoolondersteunings-profiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief , in beeld. Het geeft informatie over de mate waarin wij ondersteuning kunnen bieden.

Download hier ons SOP.


 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT