oudercommissie 

Wij vinden de mening van de ouders over alles wat met onze opvang te maken heeft belangrijk. De oudercommissie (OC) is dan ook belangrijk voor ons. In onze OC zijn geïnteresseerde ouders van leerlingen van opvang actief. De oudercommissie denkt mee over de ontwikkelingen binnen ons Integraal Kindcentrum. En geeft advies over diverse onderwerpen. De belangrijkste taak van de OC is het adviseren over aangelegenheden die genoemd worden in de wet Kinderopvang. Een OC heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s. Het gaat dan onder andere om de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.Als oudercommissie van IKC Ruinerwold (locatie de Dissel) proberen we mee te denken met verschillende onderwerpen die van belang zijn bij de opvang van onze kinderen. We worden door de directie jaarlijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van onder andere huisvesting, groepsindeling, regelgeving, personele bezetting en activiteiten. Hier proberen wij in mee te denken en te adviseren. We wegen hierin de belangen van de ouders, maar vooral van de kinderen op de opvang, Onderling hebben we regelmatig contact om actuele zaken te bespreken en deze op ons verzoek bespreekbaar te maken binnen de organisatie van IKC Wolderwijs. Heb je als ouder vragen, opmerkingen of zorgen omtrent de opvang van je kind neem dan vooral contact met ons op. Wij zullen er dan alles aan doen om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de organisatie.

We zijn in deze bezetting nog maar kort actief als oudercommissie, we doen ons best de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht je interesse hebben in een rol in de commissie of meer willen weten neem dan contact met ons op.


De leden van de OC zijn:
  • Sylvia Timmerman (Voorzitter)

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via oc.dissel@wolderwijs.nl, of een bericht sturen via het contactformulier van de website.


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT